Tietosuoja & Rekisteriseloste!

Rekisteriseloste – Intotalo Oy:n asiakas-REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivämäärä 16.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kierrätysmaa Oy
Onnelantie 41
85500 Nivala
p. 044 319 0059

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava
Ari Viia
Onnelantie 41
85500 Nivala
p. 044 319 0059
ari.viia@kotinet.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Kierrätysmaa Oy:n asiakas- ja uutiskirjeen jakelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiedottaminen Suomen Kierrätysmaa Oy:n toiminnasta asiakkaille ja sidosryhmille. Tiedottaminen 3. osapuolen alkavista urakoista asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Paikkakunta
– Postinumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen jakelurekisteri koostetaan Suomen Kierrätysmaa Oy:n asiakastilaisuuksiin, uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteista sekä Suomen Kierrätysmaa Oy:n asiakasrekisterin sähköpostiosoitteista.

Uutiskirjeen tilaajilla on mahdollisuus peruuttaa tilauksensa ja samalla kaikki tiedot rekisterissä poistetaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tiedot tallenetaan Mailchimp Ltd:n palvelimille, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa, mutta täyttävät tietosuoja-asetuksen turvallisuusvaatimukset ja on listattu Privacy Shield -vaatimukset täyttäväksi palveluntarjoajaksi (https://www.privacyshield.gov/list). Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muuta tarkoitusta kuin tietojen turvallista tallentamista varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Henkilötietorekisteri (sähköpostiosoitteet) säilytetään uutiskirjeen jakelujärjestelmän ylläpitäjän Mailchimp Ltd:n palvelimilla Yhdysvalloissa ja palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Mailchimp täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisterissä olevia tietoja voivat käsitellä ainoastaan henkilöt, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.

10. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Rekisterin tiedoilla ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

11. Tietojen säilytysaika

Rekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos rekisteröity pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy ja tarkastaa, hänestä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tai keskeyttämään henkilötietojen käsittely, mikäli käsittelylle ei ole enää perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, markkinointia ja profilointia.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Pyynnöt rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

13. Lisätiedot

Lisätietoja kertoo Suomen Kierrätysmaa Oy:n tietosuojavastaava.